شماره های تماس

ورق۱۲۵ سفالی ۰.۴۷ چین

ورق۱۲۵ سفالی ۰.۴۷ چین
انواع ورق آهنی
ورق گالوانیزه و رنگی
انبار
تهران
تهران
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ - ۱۰:۰۷
۰.۴۷
۱۲۵
ورق125 سفالی 0.47 چین
ریال
پارس فلز علی