شماره های تماس

ورق۱۲۵ ابی ۰.۴۸ سمنان

ورق۱۲۵ ابی ۰.۴۸ سمنان
انواع ورق آهنی
ورق گالوانیزه و رنگی
انبار
تهران
تهران
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ - ۱۰:۳۳
۰.۴۸
۱۲۵
ورق125 ابی 0.48 سمنان
ریال
پارس فلز علی