شماره های تماس

ورق۱.۲۵ ابی ۰.۴۸چین

ورق۱.۲۵ ابی ۰.۴۸چین
انواع ورق آهنی
ورق گالوانیزه و رنگی
انبار
خوزستان
بندر امام
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ - ۰۹:۴۳
۱.۲۵
ورق1.25 ابی 0.48چین
ریال
پارس فلز علی