شماره های تماس

ورق۱.۲۵نارنجی۰.۴۸چین

ورق۱.۲۵نارنجی۰.۴۸چین
انواع ورق آهنی
ورق گالوانیزه و رنگی
انبار
خوزستان
بندر امام
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ - ۰۹:۴۴
۱.۲۵
ورق1.25نارنجی0.48چین
ریال
پارس فلز علی