شماره های تماس

ورق۱.۲۵سفید ۰.۴۸چین

ورق۱.۲۵سفید ۰.۴۸چین
انواع ورق آهنی
ورق گالوانیزه و رنگی
انبار
خوزستان
بندر امام
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ - ۰۹:۴۵
۱.۲۵
ورق1.25سفید 0.48چین
ریال
پارس فلز علی