شماره های تماس

ورق۱ گالوانیزه .۳۰ چین

ورق۱ گالوانیزه .۳۰ چین
انواع ورق آهنی
ورق گالوانیزه و رنگی
انبار
تهران
تهران
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ - ۱۰:۳۹
۰.۳۰
۱
ورق1 گالوانیزه .30 چین
ریال
پارس فلز علی