شماره های تماس

ورق۱ گالوانیزه ۰.۲۵ چین

ورق۱ گالوانیزه ۰.۲۵ چین
انواع ورق آهنی
ورق گالوانیزه و رنگی
انبار
تهران
تهران
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ - ۱۰:۳۶
۰.۲۵
۱
ورق1 گالوانیزه 0.25 چین
ریال
پارس فلز علی