شماره های تماس

ورق ۸ میل عرض ۱۲۵۰ گیلان

ورق ۸ میل عرض ۱۲۵۰ گیلان
انواع ورق
ورق گرم (سیاه)
مجتمع فولاد گیلان
انبار
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ - ۱۵:۴۳
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ - ۱۵:۴۳
۸
۱۲۵۰
رول
ST37
ورق 8 میل عرض 1250 گیلان
ریال