شماره های تماس

ورق .۷ سرد st12

ورق .۷ سرد st12
انواع ورق آهنی
ورق روغنی (سرد)
فولاد مبارکه اصفهان
انبار
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ - ۱۳:۰۲
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ - ۱۳:۰۲
۰.۷
۱۰۰۰
رول
ST12
ورق .7 سرد st12
ریال
فريدون عليزاده