شماره های تماس

ورق ۶۰*۱۳۲۰

ورق ۶۰*۱۳۲۰
انواع ورق آهنی
ورق روغنی (سرد)
کارخانه
خراسان رضوی
مشهد
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ - ۰۹:۱۶
ورق 60*1320
ریال
توس ارگ