شماره های تماس

ورق ۶میل عرض ۱۰۰۰ گیلان

ورق ۶میل عرض ۱۰۰۰ گیلان
انواع ورق
ورق گرم (سیاه)
مجتمع فولاد گیلان
کارخانه
مازندران
گیلان
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ - ۱۵:۴۱
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ - ۱۵:۴۱
۶
۱۰۰۰
رول
ST37
ورق 6میل عرض 1000 گیلان
ریال