شماره های تماس

ورق ۵۰*۱۰۰۰

ورق ۵۰*۱۰۰۰
انواع ورق
ورق روغنی (سرد)
کارخانه
خراسان رضوی
مشهد
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ - ۰۹:۱۵
ورق 50*1000
ریال