شماره های تماس

ورق ۵ فولاد عرض ۱۵۰۰

ورق ۵ فولاد عرض ۱۵۰۰
انواع ورق آهنی
ورق گرم (سیاه)
انبار
اصفهان
زرین شهر
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ - ۱۰:۱۵
ورق 5 فولاد عرض 1500
ریال