شماره های تماس

ورق ۴۰ میل ۲*۶ اکسین

ورق ۴۰ میل ۲*۶ اکسین
انواع ورق
ورق گرم (سیاه)
فولاد اکسین خوزستان
کارخانه
خوزستان
اهواز
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ - ۱۵:۳۳
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ - ۱۵:۳۳
۴۰
۲۰۰۰
شیت فابریک
۶۰۰۰
ST37
ورق 40 میل 2*6 اکسین
ریال