شماره های تماس

ورق ۴۰ اکسین عرض ۲متر

ورق ۴۰ اکسین عرض ۲متر
انواع ورق آهنی
ورق گرم (سیاه)
انبار
اصفهان
زرین شهر
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ - ۱۰:۵۸
ورق 40 اکسین عرض 2متر
ریال