شماره های تماس

ورق ۲/۵*۹۶۰ st14

ورق ۲/۵*۹۶۰ st14
انواع ورق
ورق روغنی (سرد)
کارخانه
خراسان رضوی
مشهد
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ - ۰۹:۱۰
ورق 2/5*960 st14
ریال