شماره های تماس

ورق ۲/۵ فولاد عرض ۱۲۵۰

ورق ۲/۵ فولاد عرض ۱۲۵۰
انواع ورق آهنی
ورق گرم (سیاه)
انبار
اصفهان
زرین شهر
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ - ۱۰:۱۳
ورق 2/5 فولاد عرض 1250
ریال