شماره های تماس

ورق ۲.۵ عرض ۱۲۵۰طول۲متر فابریک مبارکه

ورق ۲.۵ عرض ۱۲۵۰طول۲متر فابریک مبارکه
انواع ورق
ورق گرم (سیاه)
فولاد مبارکه اصفهان
کارخانه
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ - ۱۷:۲۶
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ - ۱۷:۲۶
۲.۵
۱۲۵۰
شیت فابریک
۲۰۰۰
ST37
ورق 2.5 عرض 1250طول2متر فابریک مبارکه
ریال