شماره های تماس

ورق ۲/۵ سبا عرض ۱۲۵۰

ورق ۲/۵ سبا عرض ۱۲۵۰
انواع ورق آهنی
ورق گرم (سیاه)
انبار
اصفهان
زرین شهر
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ - ۱۰:۱۲
ورق 2/5 سبا عرض 1250
ریال