شماره های تماس

ورق ۲۵ اکسین ۶*۲

ورق ۲۵ اکسین ۶*۲
انواع ورق آهنی
ورق گرم (سیاه)
انبار
خوزستان
اهواز
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ - ۱۶:۲۲
۳۹,۲۵۰ ریال
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ - ۱۰:۰۴
     ورق 25 اکسین 6*2
ریال
جهان آسین سپاهان