شماره های تماس

ورق ۲/۳*۱۰۰۵ dc04

ورق ۲/۳*۱۰۰۵ dc04
انواع ورق
ورق روغنی (سرد)
کارخانه
خراسان رضوی
مشهد
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ - ۰۹:۰۹
ورق 2/3*1005 dc04
ریال