شماره های تماس

ورق ۲*۱۰۰۰ st12

ورق ۲*۱۰۰۰ st12
انواع ورق
ورق روغنی (سرد)
کارخانه
خراسان رضوی
مشهد
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ - ۰۹:۰۷
ورق 2*1000 st12
ریال