شماره های تماس

ورق ۲۰ اکسین ۶*۲

ورق ۲۰ اکسین ۶*۲
انواع ورق آهنی
ورق گرم (سیاه)
انبار
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ - ۱۶:۲۰
۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ - ۱۰:۰۲
ورق 20 اکسین 6*2
ریال
جهان آسین سپاهان