شماره های تماس

ورق ۲۰ اکسین عرض ۲متر

ورق ۲۰ اکسین عرض ۲متر
انواع ورق آهنی
ورق گرم (سیاه)
انبار
اصفهان
زرین شهر
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ - ۱۰:۵۵
ورق 20 اکسین عرض 2متر
ریال