شماره های تماس

ورق ۱/۹۸*۹۷۰ st14

ورق ۱/۹۸*۹۷۰ st14
انواع ورق
ورق روغنی (سرد)
کارخانه
خراسان رضوی
مشهد
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ - ۰۹:۰۶
ورق 1/98*970 st14
ریال