شماره های تماس

ورق ۱/۸*۹۷۰ st14

ورق ۱/۸*۹۷۰ st14
انواع ورق
ورق روغنی (سرد)
کارخانه
خراسان رضوی
مشهد
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ - ۰۹:۱۸
ورق 1/8*970 st14
ریال