شماره های تماس

ورق ۱/۵*۱۳۲۴*۱۶۰۰ سرد ابعادی

ورق ۱/۵*۱۳۲۴*۱۶۰۰ سرد ابعادی
انواع ورق
ورق روغنی (سرد)
کارخانه
خراسان رضوی
مشهد
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ - ۰۹:۰۴
ورق 1/5*1324*1600 سرد ابعادی
ریال