شماره های تماس

ورق ۱.۵ گرم ۱۲ فولاد مبارکه

ورق ۱.۵ گرم ۱۲ فولاد مبارکه
انواع ورق آهنی
ورق گرم (سیاه)
انبار
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ - ۱۱:۴۸
۱۲
۱.۵
ورق 1.5 گرم 12 فولاد مبارکه
ریال