شماره های تماس

ورق ۱۲۵ ۰.۵۰ سفید الماس

ورق ۱۲۵ ۰.۵۰ سفید الماس
انواع ورق آهنی
ورق گالوانیزه و رنگی
انبار
تهران
تهران
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ - ۱۰:۳۴
۰.۵۰
۱۲۵
ورق 125 0.50 سفید الماس
ریال
پارس فلز علی