شماره های تماس

ورق ۱.۲۵ قرمز۰.۴۸چین

ورق ۱.۲۵ قرمز۰.۴۸چین
انواع ورق آهنی
ورق گالوانیزه و رنگی
انبار
خوزستان
بندر امام
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ - ۰۹:۴۱
۱.۲۵
ورق 1.25 قرمز0.48چین
ریال
پارس فلز علی