شماره های تماس

ورق ۱۲۵ قرمز ۰.۴۰ سمنان

ورق ۱۲۵ قرمز ۰.۴۰ سمنان
انواع ورق آهنی
ورق گالوانیزه و رنگی
انبار
تهران
تهران
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ - ۱۰:۳۲
۰.۴۰
۱۲۵
ورق 125 قرمز 0.40 سمنان
ریال
پارس فلز علی