شماره های تماس

ورق ۱۲۵ سفید ۰.۴۷چین

ورق ۱۲۵ سفید ۰.۴۷چین
انواع ورق آهنی
ورق گالوانیزه و رنگی
انبار
تهران
تهران
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ - ۰۹:۵۴
۰.۴۷
۱.۲۵
ورق 125 سفید 0.47چین
ریال
پارس فلز علی