شماره های تماس

ورق ۱۲ فولاد عرض ۱۵۰۰

ورق ۱۲ فولاد عرض ۱۵۰۰
انواع ورق آهنی
ورق گرم (سیاه)
انبار
اصفهان
زرین شهر
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ - ۱۰:۱۸
ورق 12 فولاد عرض 1500
ریال