شماره های تماس

ورق ۱۲ اکسین عرض ۲متر

ورق ۱۲ اکسین عرض ۲متر
انواع ورق آهنی
ورق گرم (سیاه)
انبار
اصفهان
زرین شهر
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ - ۱۰:۵۴
ورق 12 اکسین عرض 2متر
ریال