شماره های تماس

ورق ۱*۱۱۵۵*۱۳۹۰ سرد ابعادی

ورق ۱*۱۱۵۵*۱۳۹۰ سرد ابعادی
انواع ورق
ورق روغنی (سرد)
کارخانه
خراسان رضوی
مشهد
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ - ۰۸:۴۲
ورق 1*1155*1390 سرد ابعادی
ریال