شماره های تماس

ورق ۱۰ میل عض۱۲۵۰ گیلان

ورق ۱۰ میل عض۱۲۵۰ گیلان
انواع ورق
ورق گرم (سیاه)
مجتمع فولاد گیلان
انبار
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ - ۱۵:۴۸
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ - ۱۵:۴۸
۱۰
۱۲۵۰
رول
ST37
ورق 10 میل عض1250 گیلان
ریال