شماره های تماس

ورق ۱۰ فولاد عرض ۱۵۰۰

ورق ۱۰ فولاد عرض ۱۵۰۰
انواع ورق آهنی
ورق گرم (سیاه)
انبار
اصفهان
زرین شهر
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ - ۱۰:۱۷
ورق 10 فولاد عرض 1500
ریال