شماره های تماس

ورق ۱ گالوانیزه ۰.۳۵ چین

ورق ۱ گالوانیزه ۰.۳۵ چین
انواع ورق آهنی
ورق گالوانیزه و رنگی
انبار
تهران
تهران
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ - ۱۰:۴۰
۰.۳۵
۱
ورق 1 گالوانیزه 0.35 چین
ریال
پارس فلز علی