شماره های تماس

ورق ۱ نارنجی ۰.۴۸

ورق ۱ نارنجی ۰.۴۸
انواع ورق آهنی
ورق گالوانیزه و رنگی
انبار
خوزستان
بندر امام
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ - ۰۹:۳۸
۱
ورق 1 نارنجی 0.48
ریال
پارس فلز علی