شماره های تماس

ورق ۱ عرض ۱۲۵۰ st12

ورق ۱ عرض ۱۲۵۰ st12
انواع ورق آهنی
ورق روغنی (سرد)
کارخانه
خراسان رضوی
مشهد
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ - ۰۹:۱۳
ورق 1 عرض 1250 st12
ریال
توس ارگ