شماره های تماس

ورق ۱ ابی ۰.۴۷چین

ورق ۱ ابی ۰.۴۷چین
انواع ورق آهنی
ورق گالوانیزه و رنگی
انبار
تهران
تهران
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ - ۰۹:۵۰
۰.۲۵
۱
ورق 1 ابی 0.47چین
ریال
پارس فلز علی