شماره های تماس

ورق ۱قرمز ۰.۴۸چین

ورق ۱قرمز ۰.۴۸چین
انواع ورق آهنی
ورق گالوانیزه و رنگی
انبار
خوزستان
بندر امام
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ - ۰۹:۳۷
۱
ورق 1قرمز 0.48چین
ریال
پارس فلز علی