شماره های تماس

ورق ۰/۸۸*۱۲۰۰*۲۲۰۰ سرد ابعادی

ورق ۰/۸۸*۱۲۰۰*۲۲۰۰ سرد ابعادی
انواع ورق
ورق روغنی (سرد)
کارخانه
خراسان رضوی
مشهد
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ - ۰۸:۴۰
ورق 0/88*1200*2200 سرد ابعادی
ریال