شماره های تماس

ورق ۰/۸*۱۲۷۰*۱۵۵۰ سرد ابعادی

ورق ۰/۸*۱۲۷۰*۱۵۵۰ سرد ابعادی
انواع ورق آهنی
ورق روغنی (سرد)
کارخانه
خراسان رضوی
مشهد
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ - ۰۸:۳۴
ورق 0/8*1270*1550 سرد ابعادی
ریال
توس ارگ