شماره های تماس

ورق ۰/۸*۱۱۶۰*۱۶۸۰ سرد ابعادی

ورق ۰/۸*۱۱۶۰*۱۶۸۰ سرد ابعادی
انواع ورق
ورق گرم (سیاه)
کارخانه
خراسان رضوی
مشهد
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ - ۰۸:۳۲
ورق 0/8*1160*1680 سرد ابعادی
ریال