شماره های تماس

ورق ۰/۸*۱۱۶۰*۱۶۵۰ سرد ابعادی

ورق ۰/۸*۱۱۶۰*۱۶۵۰ سرد ابعادی
انواع ورق آهنی
ورق گرم (سیاه)
کارخانه
خراسان رضوی
مشهد
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ - ۰۸:۳۱
ورق 0/8*1160*1650 سرد ابعادی
ریال
توس ارگ