شماره های تماس

ورق ۰/۸*۱۱۴۰*۱۷۴۰ سرد ابعادی

ورق ۰/۸*۱۱۴۰*۱۷۴۰ سرد ابعادی
انواع ورق
ورق گرم (سیاه)
کارخانه
خراسان رضوی
مشهد
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ - ۰۸:۳۰
ورق 0/8*1140*1740 سرد ابعادی
ریال