شماره های تماس

ورق ۰/۸*۱۱۱۰*۱۴۸۰ سرد ابعادی

ورق ۰/۸*۱۱۱۰*۱۴۸۰ سرد ابعادی
انواع ورق
ورق گرم (سیاه)
کارخانه
خراسان رضوی
مشهد
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ - ۰۸:۲۸
ورق 0/8*1110*1480 سرد ابعادی
ریال