شماره های تماس

ورق ۰/۸*۱۰۹۰*۸۱۰ سرد ابعادی

ورق ۰/۸*۱۰۹۰*۸۱۰ سرد ابعادی
انواع ورق
ورق روغنی (سرد)
کارخانه
خراسان رضوی
مشهد
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ - ۰۸:۴۰
ورق 0/8*1090*810 سرد ابعادی
ریال