شماره های تماس

ورق ۰/۷*۱۱۵۰*۱۴۴۰ سرد ابعادی

ورق ۰/۷*۱۱۵۰*۱۴۴۰ سرد ابعادی
انواع ورق
ورق گرم (سیاه)
کارخانه
خراسان رضوی
مشهد
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ - ۰۸:۲۵
ورق 0/7*1150*1440 سرد ابعادی
ریال